Úvod Reference Galerie Produkty Ke stažení O nás

Schéma Fasádního rámového lešení


Schéma fasádního lešení ALFIX

1. svislý ocelový pozinkovaný rám
2. podlážka (dřevěná svlakovaná, ocelová pozinkovaná, hliníková, pertinaxová v hliníkovém rámu)
3. boční zábradlí v běžném poli
4. zábradelní nosník v posledním patře
5. okopová zarážka příčná
6. okopová zarážka podélná
7. zábradlí
8. zábradelní sloupek v posledním patře
9. diagonála
10. vřetenová výškově nastavitelná patka


Technický popis

Délka pole : 0,73m, 1,09m, 1,57m, 2,07m, 2,57m, 3,07m, 4,14m
Šířka pole : 0,73m, 1,09 m, při použití konzolí je možné rozšířit pole o 0,36 m , 0,73m a nebo 1,09m
Výška patra : 2 m, výška přízemního patra min. 2,10 m, v případě podchozího ránmu 2,10/2,30m
Kotvení :zásahem do fasády kotvami, šrouby 12mm s oky do hmoždinek 14mm zavrtanými do fasády
  běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m,
  v případě zakrytí lešení ochranými sítěmi, je kotvení lešení navýšeno o 50%   a v případě použití ochranných plachet, je kotven každý styčník
 bez zásahu do fasády pomocí vzepření do výšky 7m a nad tuto výšku pomocí vzpěrných věží
  úhlopříčné ztužení se provádí diagonálami v každém pátém poli a minimálně dvěma kusy na patře


Charakteristiky, popis

Jedná se o fasádní rámová lešení v šířkách bud‘ 730mm nebo 1090mm, s užitným zatížením 2 kN/m2.
Lešení lze stavět v běžných případech do výšky 50m. Základními díly jsou svislý ocelový rám, rektifikační patka, podlážka, diagonála, podélné zábradlí, boční zábradlí, okopová zarážka podélná a příčná, a v posledním patře zábradelní nosník a zábradelní sloupek. Uzavřené stavěcí svislé rámy dvou šírek 730mm a 1090mm a tří výšek 670, 1000 a 2000 mm se na sebe osazují na trny, které jsou pevnou součástí rámu. Klínové spoje pro připojení dvoutyčového zábradlí jsou umístěny na rámu zevnitř. Samonosné podlážky se osazují do horního U-profilu stavěcího rámu a zároven vyztužují lešení v horizontálním směru. Podlážky se vyrábí dřevěné, ocelové pozinkované perforované, hliníkové a pertinaxové v hliníkovém rámu o šířkách 160, 320 a 600mm a v délkác 730, 1090, 1570, 2070, 2570, 3070 a 4140 mm. Hlavní nosnou konstrukci rámového lešení, tvořenou stavěcími rámy a podlážkami, doplnují zavětrovací diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany šroubovou nebo klínovou spojkou, délky od 2013 do 4043 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí diagonálami v každém pátém poli a minimálně dvěma kusy na patře.
K montáži fasádního lešení se prakticky používá pouze pěti stále se opakujících činností :
  -osazení svislého stavěcího rámu
  -zaklesnutí podlážky do rámu
  -zavěšení zábradlí
  -zaháknutí okopové zarážky na rám a zavětrování diagonálou.

Jednou z předností lešení ALFIX je i rychlá montáž a demontáž. Té napomáhá zejména jednoduchost, konstrukční důvtipnost a opakovatelnost jednotlivých dílů, ale také nízká hmotnost dílů, která snižuje namáhavost montáže a umožňuje snadnou manipulaci s díly lešení. Lešení ALFIX odpovídá současným trendům univerzálního lešení pro hrubou stavbu, dokončovací a rekonstrukční práce. Pomocí základních a doplňkových dílů lešení lze vyřešit jakýkoliv úkol nejen v oblasti stavební výroby, ale i v průmyslu.

AB trio 2009AB trio 2009AB trio 2009